Zespół Szkół Elektryczno Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Pedagog


Program dożywiania dzieci (gorący posiłek)

Program dożywiania dzieci (gorący posiłek)
Program dożywiania dzieci oraz osób dorosłych podobnie jak w roku 2015 jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Pomoc w formie gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł., dla rodziny wynosi 514 zł. na jedną osobę w rodzinie. Po przemnożeniu przez 150 % jest to odpowiednio 951 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł. na osobę w rodzinie.


Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:
a)    dzieciom do 7 roku życia,
b)    uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
c)    osobom i rodzinom w szczególności z powodu:


Miasto Szczecin. Darmowa pomoc prawna.


W Szczecinie rusza darmowa pomoc prawna. Z bezpłatnej pomocy adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego mogą skorzystać w postępowaniu przedsądowym:
•    osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i posiadające Kartę Dużej Rodziny,
•    osoby korzystające w 2015 roku ze świadczenia z pomocy społecznej,
•    osoby, które ukończyły 65 lat, kombatanci i weterani,
•    osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Z pomocy prawnej można skorzystać w godz. 8.00. do 20.00. w punktach konsultacyjnych na terenie Urzędu Miasta pl. Armii Krajowej 1 i na terenie filii Urzędu na prawobrzeżu ul. Rydla 39-40. Informacje na ten temat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta.PILNE - PEDAGOG SZKOLNY INFORMUJE  - "WYPRAWKA SZKOLNA" - dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów kl. IV technikum.
Termin składania wniosków do 7 września 2015 r. w sekretariacie szkoły.
Zapoznaj się ze szczegółami

informacja (DOC)

wniosek 1 (DOC)

wniosek 2 (DOC)


PILNE - PEDAGOG SZKOLNY INFORMUJE  - STYPENDIA SZKOLNE/SOCJALNE
Termin składania wniosków do 15 września 2015 r. w sekretariacie szkoły.

POBIERZ


zlotaszkola

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Partnerzy:


polbit
altium
ccontrols
akachint
mbturnkeydesign
zutedu

Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.