Zespół Szkół Elektryczno Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Przydział klas 2017/2018

 • 1Ta - technik elektryk/elektronik - 30 miejsc (15 miejsc technik elektryk, 15 miejsc technik elektronik)
 • 1Tg, 1Th - technik informatyk - 60 miejsc
 • 1Tk - technik automatyk - 30 miejsc
 • 1Tm, 1Tn - technik mechatronik - 60 miejsc

Uczeń technikum w ZSEE jest przygotowywany do egzaminu zawodowego oraz do egzaminu maturalnego, ponieważ nauka obejmuje przedmioty ogólnokształcące takie jak w liceum. W technikach i liceach obowiązuje ten sam program nauczania przedmiotów ogólnokształcących, z których uczniowie zdają egzamin maturalny. Po ukończeniu szkoły i zdanych egzaminach (maturalnym i zawodowych) absolwenci mogą wybrać dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów lub pracę zawodową.

Technik elektronik

Profesjonalista z gruntowną wiedzą techniczną z zakresu elektrotechniki, elektroniki analogowej, cyfrowej i mikroprocesorowej. Serwisant, konstruktor, instalator oraz kontroler układów oraz urządzeń elektronicznych.

  Zadania zawodowe:
 • montaż urządzeń elektronicznych oraz systemów techniki komputerowej,
 • serwisowanie i programowanie układów automatyki i sterowania,
 • konserwacja nowoczesnej aparatury elektronicznej,
 • wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
 • projektowanie i programowanie układów mikroprocesorowych

Technik elektryk

Fachowiec w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

  Zadania zawodowe:
 • konserwacja i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • badanie i kontrola urządzeń w procesie produkcji,
 • obsługa aparatury sterującej i pomiarowej,
 • diagnozowanie stanu układów i urządzeń elektrycznych,
 • projektowanie i programowanie układów sterowania i automatyki

Technik informatyk

Profesjonalista w trzech obszarach branży informatycznej, montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowaniu lokalnych sieci i administrowaniu nimi oraz tworzeniu aplikacji internetowych, baz danych oraz administrowanie bazami.

  Zadania zawodowe:
 • tworzenie i administrowanie sieciami komputerowymi,
 • administrowanie serwerami Windows Server,
 • projektowanie i administrowanie stronami WWW,
 • składanie, naprawa i konfiguracja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych,

Technik mechatronik

Specjalista w zakresie projektowania i obsługi systemów sterowania liniami produkcyjnymi, maszyn sterowanych numerycznie, procesów elektrycznej i elektronicznej automatyki przemysłowej wspomaganych komputerowo. Wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.

  Zadania zawodowe:
 • projektowanie i tworzenie elementów mechaniki precyzyjnej, zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • projektowanie urządzeń i systemów elektronicznych,
 • projektowanie urządzeń i systemów mikroelektronicznych dla przemysłu,
 • programowanie PLC dla zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
 • projektowanie i sterowanie przemysłowych systemów pneumatyki i hydrauliki,
 • projektowanie systemów wizualizacji procesów przemysłowych.

Technik automatyk

Wykwalifikowany pracownik techniczny z zakresu automatyki przemysłowej do służb utrzymania ruchu, budowy linii automatyki, serwisu instalacji automatyki przemysłowej oraz montażu instalacji automatyki przemysłowej.

  Zadania zawodowe:
 • montaż urządzeń i instalacji automatyki,
 • uruchamianie urządzeń i instalacji automatyki,
 • obsługa urządzeń i instalacji automatyki
 • wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,
 • diagnostyka urządzeń i instalacji automatyki,
 • projektowanie systemów wizualizacji procesów automatyki przemysłowej.
zlotaszkola

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Partnerzy:


polbit
altium
ccontrols
akachint
mbturnkeydesign
zutedu

Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.